เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจของเรา 

-      บริษัท เฟิร์สโกลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2017  โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายถุงมือยางโดยเฉพาะ  และวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน กระทั่งในปี 2019 ได้มีโรคโควิด 2019 เข้ามาในประเทศไทยและระบาดไปทั่วโลก ทำให้ผู้คนหลากหลายสายอาชีพ รวมถึงหน่วยงานเอกชนและของรัฐทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ต้องการความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตถุงมือขาดแคลน ขาดตลาด อีกทั้งในทางการแพทย์ก็มีต้องการเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่มีการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ก็มีความต้องการใช้ถุงมือยางเป็นจำนวนมากเช่นกัน รวมถึงสินค้าที่ใช้ร่วมกัน เช่นหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทุกชนิด มาจำหน่ายร่วมด้วย เพื่อให้ลูกค้าและหน่วยงานที่ต้องการใช้ มีสินค้าที่พร้อมใช้ ครบ จบที่เรา ซึ่งบริษัทของเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและแบ่งปัน จัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการให้ได้มากที่สุด  ทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทของเรามากขึ้น ต่อมาทำให้บริษัทเล็งเห็นว่า ถ้าหากเรามีสินค้าที่จัดจำหน่ายมากขึ้น ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือสินค้าที่ใช้ควบคู่กันได้ทุกชนิด  เช่น หน้ากากอนมัย หมวกตัวหนอน ชุดกาว์น อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  รวมถึง ESD PRODUCT  ใช้ในธุรกิจโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ธุรกิจร้านเสริมสวย ร้านค้าส่งอุปกรณ์ทั่วไป เกษตรกร ห้องแล็ป ห้องคลีนรูม โรงพยาบาล และธุรกิจอื่นๆ  บริษัทจึงมุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาที่เหมาะสม และยังเป็นศูนย์รวมสินค้าอย่างครบวงจร และบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้

                                  วิสัยทัศน์

เพราะเราไม่ได้ขายเฉพาะถุงมือยาง แต่เราขายความเชื่อมั่นอย่างมืออาชีพ

 

บริษัท เฟิร์สโกลฟของเรา มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ผู้ที่ใช้ถุงมือ คิดถึงเป็นอับดับแรกเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ เรื่องราคา  ความเป็นมืออาชีพในการบริการจัดส่ง  ความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือได้  และอีกทั้งบริษัทเรายังมุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่ลูกค้าใช้ในงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมกัน เช่น ชุด อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อด้านความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพ ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า

 

 

 

พันธกิจ

-       เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้คนผลิตภัณฑ์ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม

-       มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริการ และการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพให้ลูกค้าพึงพอใจ

-       เป็นผู้นำในด้านการจัดหาสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

-       ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า

-       มุ่งเน้นการเติบโต ผ่านการขยายตลาดออนไลน์ และช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว